Poselství dětem

Happy children isolated on white

Poselství dětem

Jako nastávající rodiče si často říkáme, co vše chceme dětem předat. Když se dítě narodí, řešíme jak k němu správně přistupovat a jak vychovávat. Později pečlivě vybíráme kroužky, školy a jiné věci, které by mohly naše dítě vhodně rozvíjet. Už nám však nezbývá čas v tom každodenním koloběhu zastavit se a zamyslet se nad tím, jaké poselství každý den svému dítěti předáváme.

Jaké by to poselství mělo být?

Takové, které přispěje k harmonii v rodině, eliminuje konflikty a posílí vztahy. Základní poselství, které musíme každodenně svým dětem předávat je: „SLYŠÍM TĚ, VIDÍM TĚ, ROZUMÍM TI, ZÁLEŽÍ MI NA TOBĚ“. Řekne se to docela snadno, ale už hůře se to realizuje. Nestačí jen dítěti říct, že ho mám rád nebo že dělám určité věci, protože mi na něm záleží. Toto poselství je zapotřebí předávat nejen komunikací, ale svým způsobem života, postoji k dítěti, projevem pozornosti a zájmu. A řeknu vám, že fungovat takto celé dny může být náročné, ale já vím, jak to jde. 

Jak se to naučit a zvládnout to?

Díky tomu, že si dáte čas a prostor. Pak se postupně naučíte vhodné intervence a začnete realizovat hravou půlhodinku, kterou si vaše děti i vy zamilujete. Pokud budete mít trpělivost a vytrváte, tak to půjde skoro samo neboť vše, co se odehraje během hravé půlhodinky (co se naučíte o sobě a o dítěti, co si společně prožijete a zpracujete) se přenáší do běžného života a tvoří pevné základy pro každodenní fungování.

Komentáře